Om Värgårdens Whiskysällskap (VWS)

Utdrag ur våra stadgar:

Whiskyklubben Värgårdens Whiskysällskap, förkortat VWS, är en sluten klubb/förening där medlemmarna ska ha ett gemensamt intresse av att prova och njuta av Whisky. Sällskapet är en i grunden ideell förening vars värdegrund baseras å det sociala utbyte man må ha utöver det dagliga arbetet. Sällskapet vill främja en trevlig samvaro under förhållandevis ordnade former. VWS är tillika ett sällskap för inbördes beundran och dess utvidgning bör ske med stor försiktighet. Föreningens syfte är att öka medlemmarnas kunskap om Whisky. Utveckla medlemmarnas syn-, lukt- och smaksinnen. Ordna gemensamma Whiskyprovningar. Ordna gemensamma resor till Skottland. Höja vår livskvalitet genom att avnjuta Whisky tillsammans och höja kunskapen om whisky på ett sätt som gör det till ett nöje. Försöka förstå Whiskyns underbara värld. Ha trevligt på våra möten och provningar. "Försöka" prova all världens sorters Whisky.

Fullständig text: Stadgar (pdf)

Whisky Casks